cms travelpass

CMS-Travelpass

 

CMS-Travelpass

1. Med detta kort kan Du träna på samtliga anläggningar som är anslutna till systemet.
2. Kortet gäller även internationellt, se www.cms-travelpass.com
3. Varje månad går fler nya anläggningar in.
4. När Du planerar Din resa skall Du titta in på www.cms-travelpass.com där kan Du välja den anläggningen som Du tänker besöka.
5. Glöm inte att stämpla kortet på Din Club, innan Du reser.
6. Efter stämpling gäller kortet i 30 dagar.
7. Som gäst erhåller Du samma träningsförmåner som anläggningens egna medlemmar.
8. Kortet kan utnyttjas under hela året.

Regler för CMS-TRAVELPASS

• Kortet är personligt och kan ej överlåtas.
• Ett kort som har stämplats med ett datum som “är i framtiden” är ogiltigt.
• Kortet gäller endast tillsammans med Ditt medlemskort och legitimation.
• Kortet kan utnyttjas under hela året och vid årsskiftet får Du ett nytt.
• Endast de anläggningar som är listade på www.cms-travelpass.com är anslutna till systemet.
• Om en Club lämnar CMS upphör Din rätt att träna där.
• Om en ny Club ansluter sig till systemet erhåller Du omedelbart rätt att nyttja anläggningen.
• De regler som gäller på anläggningen ska respekteras.
• En förmån som Du har på Din hemanläggning gäller inte automatiskt på den anläggning som Du besöker.
• Om två anläggningar ligger så nära varandra att konkurrens kan föreligga, har båda rätt att tacka nej till samarbete. Det räcker att en part inte vill samarbeta så ska inget utbyts ske (detta berör bara dessa två fysiska anläggningar).

CMS Travelpass är en frivillig produkt som varje CMS-ansluten träningsanläggning kan välja att inte ansluta sig till.

Kontakta oss Ring oss