Att sälja

Försäljning

• Vem du skall anställa som medlemsrådgivare
• Hur många avtal din/dina medlemsrådgivare skall sälja
• Hur många av dessa avtal som skall genereras av säljaren
• Vilken provision du skall betala
• Hur många procent av alla samtal som skall bli bokade möten
• Hur många som skall teckna kontrakt vid första besöket

Nu vet du varför du behöver att säljsystem

Receptionister

I receptionen är det viktigt att veta vad man säljer och hur man hanterar problem. Det är också viktigt att kunna ha många bollar i luften.
Din personal lär sig detta och mycket mer.

Medlemsrådgivare

En medlemsrådgivare hjälper nya kunder att teckna medlemsavtal. Detta sker genom ett personligt möte. Medlemsrådgivaren har också ansvar för uppföljning och vissa fall försäljning till företag. Säljutbildningen görs i flera steg från bas till avancerad.

Våra Utbildningar

CMS Supertrainers

Några talangfulla klienter som utmärkt sig genom stort engagemang och mycket stora kunskaper inom ett specifikt område som CMS förmedlar. Dessa individer har också visat stor vilja att medverka, stort kunskap att utbilda och stor vilja att lära. Programmets mål är att bygga ut den bas av utbildningskompetens som krävs för att lära ut ett professionellt system och att göra detta på ett professionellt sätt.

Enkelt sagt: En CMS Supertrainer är en person som utbildar din personal.

Chefsutbildning

Att vara ansvarig på en Club innebär förstås att man skall ha fokus på framtiden. Utan utbildning och system, blir ofta chefsrollen mera att rädda situationer eller släcka bränder, som det brukar kallas. I chefsutbildningen lär du dig alla de viktiga delarna som ekonomiska nyckeltal, delegeringstekniker etc.

Inspiratörsutbildning

Vi utbildar dina instruktörer i gruppträning. Målgruppen är 80 % are d.v.s. motionärer som behöver hjälp med motivation. Detta är den snabbast växande gruppen av tränande människor. Vi utbildar dina instruktörer teoretiskt i hur de ska ta hand om medlemmarna på gruppträningsklasserna.

Medlemstränare

I en Club betalar varje medlem för ett långsiktigt avtal, detta ger oss en säker inkomst och därmed kan vi lova/ge varje medlem hjälp att komma igång och att upprätthålla regelbunden träning. Det är medlemstränarens uppgift att göra detta. Utbildning lär ut hur vi bygger relationer med våra medlemmar.

Kontakta oss Ring oss